Het Openbaar Ministerie (OM) wil een voormalig directeur van Achmea Health Centers (AHC) en een oud-directievoorzitter van de Achmea-tak Zorg en Gezondheid vervolgen.

 Zij worden verdacht van belastingfraude of het faciliteren van onrechtmatigheden.

De toenmalig directeur van AHC zou een eenmalige bonus hebben gekregen vanwege zijn rol in de uitbouw van de fitnesscentra. Het OM verdenkt hem ervan dat hij heeft geprobeerd de loonbelasting te omzeilen door de bonus als huur te laten uitbetalen. Hij zou daarvoor onder meer de huur en de contractduur van meerdere panden hebben aangepast.

Het plan om op deze wijze de loonbelasting te omzeilen werd vervolgens goedgekeurd door de oud-directievoorzitter van de Achmea-tak Zorg en Gezondheid. Die hield het in ieder geval niet tegen. Daarmee is volgens het OM sprake van valsheid in geschrifte.

Achmea had de kwestie zelf onder de aandacht gebracht bij de Belastingdienst. AHC heeft daarop 50.000 euro overgemaakt naar de Staat. Een medewerker die de uitbetaling van de premie faciliteerde verricht een werkstraf van 60 uur en betaalt 5000 euro.

Pas na het afronden van aanvullende onderzoekswensen beslist het OM of het definitief tot vervolging overgaat.