Werkgevers en werknemers zijn blij dat het kabinet steun heeft kunnen vinden voor het Belastingplan bij D66. 

Dat melden de sociale partners in een reactie op de bij D66 gevonden steun voor het plan. Het kabinet had steun bij de oppositie nodig om een meerderheid in de Senaat te krijgen. 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er een meerderheid is gevonden en de lastenverlichting doorgang kan vinden. "VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer is degene die het idee van lastenverlichting lanceerde. Nu het doorgaat zijn we tevreden."

FNV

Ook FNV-bestuurder Leo Hartveld noemt het goed dat het kabinet de plannen tóch kan doorvoeren, hetgeen volgens hem goed is voor de banengroei. "Maar senioren en uitkeringsgerechtigden blijven nog altijd te ver achter, ook al krijgen zij iets meer te besteden", aldus Hartveld.

"Het plan waarover nu een deal is gemaakt is een stapje in de goede richting. Meer ambitie is nodig. Kijk bijvoorbeeld naar de grote bedrijven. Zij maken gewoon gebruik van onze wegen, zorg en onderwijs. Maar ze dragen daar nauwelijks aan bij.''

CNV

Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, noemt de overeenstemming over het plan een stimulans voor de werkgelegenheid. "Het geeft mensen eindelijk zekerheid", aldus Limmen.

"De punten die nu aan het Belastingplan worden toegevoegd, maken werken lonender. Ook krijgen senioren iets meer zekerheid over hun koopkracht. Dat zijn verbeteringen."

Hij pleit voor het nemen van "een volgende stap" door de politiek. "Bijvoorbeeld door meer lasten te verschuiven van arbeid naar consumptie. Het CNV zal zich hiervoor in 2016 blijven inzetten", aldus Limmen.

ANBO

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderenbond ANBO benadrukt dat de koopkracht van de gepensioneerden achterblijft op die van werkenden. 

"Het kabinet komt nu met een eerste gebaar richting koopkrachtverlies van senioren. Niet alleen voor 2016, maar ook voor 2017 en verder is er structureel 100 miljoen euro gereserveerd voor de ouderenkorting. Dat betekent een kleine reparatie van het koopkrachtverlies, maar is in feite een 'doekje voor het bloeden'", aldus De Haan.