Noord-Holland was de enige provincie die eind vorig jaar meer banen telde dan eind 2010: zo'n 19.000 meer.

In alle andere provincies verdwenen per saldo banen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

Bezien over heel Nederland liep de werkgelegenheid in vier jaar tijd met bijna 153.000 banen terug.

Vooral in Zuid-Holland verdween veel werk. Volgens de gegevens van het statistiekbureau telde de provincie eind vorig jaar ruim 63.000 banen minder.

Naar verhouding was de ontwikkeling in Friesland het ongunstigst. Daar daalde het aantal arbeidsplaatsen met 6,5 procent, gevolgd door Flevoland met 5,8 procent.

Ontwikkeling banen

Crisis

In de vier jaar die het CBS onderzocht maakte Nederland een economische crisis door. In 2014 was wel alweer sprake van herstel van de arbeidsmarkt.

In vrijwel alle provincies nam het aantal banen weer toe, de enige uitzondering daarop was Friesland. In Noord-Holland trok de werkgelegenheid vorig jaar relatief gezien het meeste aan.