DEN HAAG - VNO-NCW wil niet dat werknemers het recht krijgen om voor langere tijd te zorgen voor hun doodzieke partner, ouder of kind. Volgens de werkgeversorganisatie regelen werknemers en bedrijven dat nu al gewoon onderling. Dat heeft VNO-NCW dinsdag gezegd.

Het ministerie van Sociale Zaken wil de zogeheten Wet langdurend zorgverlof op 1 januari in laten gaan. Daarvoor moet de Tweede Kamer de wet nog wel goedkeuren.

"Een wettelijk recht op langdurend zorgvuldig is overbodig. In de praktijk worden werknemers die langdurig zorg moeten verlenen aan partner, ouder of kind die levensbedreigend ziek zijn, in de gelegenheid gesteld om dit op een adequate wijze te combineren met de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, zonodig door extra verlof. De werkgever is in dergelijke situaties op grond van het beginsel van 'goed werkgeverschap' gehouden met de betreffende werknemer tot een passende regeling te komen," zo schrijft VNO-NCW in een brief naar de Tweede Kamer.

"Een wettelijk recht staat ook maatwerkoplossingen in de weg. Ruimte en tijd die een werknemer nodig heeft om voor een langdurig ziek familielid te zorgen, laten zich niet leiden door wettelijke termijnen en regels omtrent tijdstip, duur en periode. Deze afspraken worden dan ook in de praktijk onderling, op bedrijfsniveau, al dan niet op basis van CAO-afspraken, gemaakt."