De economische groei in Nederland blijft in de toekomst waarschijnlijk achter bij wat we de afgelopen decennia hebben gezien, met een groei van tussen de 1 en 2 procent per jaar. Een belangrijke oorzaak is de vergrijzing.

Dat stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een dinsdag gepubliceerde studie Nederland in 2030-2050.

In dit rapport worden twee scenario's uitgewerkt, een hoge en een lage, op basis waarvan de politiek beleid kan ontwikkelen.

Het hoge scenario combineert een relatief hoge bevolkingsgroei (met rond de 19 miljoen inwoners in 2050 tegen 17 miljoen inwoners nu) met hoge economische groei. Maar zelfs in dat scenario zal de economische groei niet boven de 2 procent uitkomen.

Pensioenleeftijd

Volgens de onderzoekers heeft de verhoging van de pensioenleeftijd weliswaar een positief effect op de potentiële beroepsbevolking, maar is dat op termijn onvoldoende om het drukkend effect van de lagere bevolkingsgroei en vergrijzing te compenseren.

Het lage scenario, waarbij de Nederlandse bevolking na 2030 krimpt naar rond de 16,5 miljoen in 2050, gaat uit van een economische groei van 1 procent.

In beide scenario's is de vergrijzing een van de belangrijkste demografische ontwikkelingen in de toekomst. Nu is nog een op de zes Nederlanders ouder dan 65 jaar, in 2050 is dat een op de vier.

Kilometers

De onderzoekers verwachten verder onder meer dat Nederlanders in de toekomst steeds meer kilometers gaan afleggen, zowel met de auto, het openbaar vervoer als de fiets.

Voor Schiphol voorzien ze in het hoge scenario dat de nationale luchthaven in de toekomst onvoldoende ruimte zal hebben om de vraag naar luchtvervoer te kunnen opvangen.