Ouderen van 64 jaar of ouder die werkloos raken, zouden moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Dat stelt vakbond FNV in een brief aan de Tweede Kamer. 

Volgens de vakcentrale is de kans dat ouderen namelijk een nieuwe baan vinden gering.

FNV pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor afspraken waarbij werknemers minder werken met behoud van een deel van hun loon, om zo plaats te maken voor mensen die nu geen werk kunnen krijgen. Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts zorgt de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ervoor dat er te weinig werk is voor jongeren en 50-plussers.

Verder vraagt de vakcentrale om meer koopkracht voor senioren. Door allerlei maatregelen waaronder verlaging van de ouderenkortingen, pensioenen die door strengere eisen niet kunnen worden geïndexeerd of zelfs gekort, hogere huur- en zorgkosten zijn senioren er 6 tot 10 procent op achteruit gegaan, zo rekent de vakbond voor.

Jongeren

FNV breekt ook een lans voor de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. De vakcentrale wil afschaffing van het minimumjeugdloon en een einde maken aan het misbruik van werkgevers om gekwalificeerde jongeren in te zetten voor werk onder het mom van een stage.

Tevens is er volgens de bond extra aandacht nodig voor een goede overgang van sociale werkplaatsen naar beschut werk, omdat anders mensen met een beperking tussen wal en schip vallen.

Flutplan

Seniorenorganisatie ANBO hekelt het idee van de FNV voor invoering van een plaatsmakersregeling. Volgens de ANBO zorgt het niet voor extra banen en verslechtert het plan het imago van oudere werknemers. Ook maakt een dergelijke regeling ouderen duur. ''Een flutplan", concludeert ANBO.

''De Wet Werk en Zekerheid heeft ervoor gezorgd dat wij in cao's betere afspraken kunnen maken voor meer echte banen", aldus Heerts. "Die wet moet uitrijpen en niet doorkruist worden door politieke initiatieven om mensen na een eerste contract nog eens een paar jaar aan het lijntje te houden."

Vooroordelen

ANBO vindt dat er meer tijd en energie gestoken moet worden in het wegnemen van de vooroordelen over oudere werknemers. Behalve een imagocampagne pleit de organisatie voor sterkere fiscale prikkels voor werkgevers om senioren in dienst te nemen.

ANBO kan zich wel vinden in het FNV-pleidooi voor meer koopkracht.