Het winnen van olie en gas in ons land wordt aan meer voorwaarden verbonden.

Dat is een gevolg van de problemen bij de gaswinning in Groningen. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag aan de Kamer geschreven.

In het wetsvoorstel staan expliciete redenen om de vergunning in te trekken, aan te passen of te weigeren als de veiligheid een risico loopt. Ook is de inspraak van burgers en lokale overheden verbeterd en wordt de positie van de onafhankelijke dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) versterkt.

Kamp

Hiermee neemt Kamp de aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) die eerder onderzoek deed naar de gaswinning in Groningen. De OVV stelde vast dat tot 2013 niet zorgvuldig met de veiligheid van Groningers is omgesprongen.

''Veiligheid van burgers staat centraal bij de winning van olie, gas en andere mijnbouwactiviteiten en gaat bij de besluiten hierover nu ook formeel zwaarder wegen'', aldus Kamp in een verklaring.