Sommige mensen komen misschien zonder zorg te zitten als uitstel van betaling niet helpt en de dienst voor huishoudelijke hulp van TSN uiteindelijk failliet zou gaan. ''Het is onwenselijk, maar het zou kunnen'', zegt Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN).

Er zijn geen harde regels wat er moet gebeuren als een zorgaanbieder failliet gaat. Concurrenten van TSN schieten misschien te hulp ''om even zorg te leveren, zodat cliënten niet in de kou staan''.

Maar willen ze op de lange termijn helpen als gemeenten te weinig betalen voor de zorg? BTN vraagt het zich af. ''Dan wordt de molensteen doorgeschoven. Als anderen zich ook in gevaar brengen, gaat er misschien meer werkgelegenheid verloren. Iedereen wijst naar iedereen, maar er moet een oplossing komen.''

TSN-directeur Zion Jongstra zei dat ouderen misschien in een verpleeghuis komen als ze thuis geen hulp meer kunnen krijgen. ''Een dag verpleeghuis kost evenveel als een maand van onze ondersteuning'', zei hij.

BTN is het daar mee eens. ''Huishoudelijke hulp zorgt ervoor dat mensen op tijd en vers eten en schoon blijven. Ze krijgen structuur in hun leven en houden grip op hun omgeving. Als je dat weghaalt, worden ze eenzamer. Dan hebben ze meer zorg nodig.''