Geen land in de wereld levert de komende decennia een grotere bijdrage aan de stijging van de energievraag dan India. 

Dat stelt het internationale energieagentschap IEA vrijdag in een rapport over het land. De grote vraag naar stroom onderstreept volgens het agentschap de steeds grotere rol van India als wereldmacht.

Sinds 2000 is de vraag naar energie in India bijna verdubbeld. Toch hebben in het land circa 240 miljoen mensen, één op de vijf inwoners, nog geen toegang tot elektriciteit, zo rekent het IEA voor. Om ervoor te zorgen dat het gebrek aan stroom een belemmering vormt voor de economische groei, is het land er alles aan gelegen om te investeren.

Groeiende behoefte

Volgens het IEA is op jaarbasis 140 miljard dollar nodig aan investeringen in energie. Daarvan is 110 miljard dollar nodig voor de energievoorziening om aan de groeiende behoefte te voorzien. De overige 30 miljard dollar zou het land moeten gebruiken om de efficiëntie te verbeteren.

India telt volgens het IEA in 2040 circa 600 miljoen nieuwe stroomgebruikers. Daarvan zullen er circa 315 miljoen in steden wonen, waar het stroomverbruik over het algemeen het grootst is. Ook de stijgende welvaart en het daarmee gepaard gaande bezit van elektrische apparaten zal de stroomvraag versnellen.

Modernisering 

Het IEA stelt tevens dat het overheidsprogramma om buitenlandse investeerders te binden, India kan helpen bij de modernisering van de economie en het creëren van werkgelegenheid. Maar dat heeft ook grote gevolgen voor het energieverbruik in het land.

Behalve de groeiende vraag naar fossiele brandstoffen, waarbij India de grootste groei in de afname van kolen laat zien, zal het land een van de grootste producenten van zonne-energie worden, is de verwachting.