Door de uitzonderlijk lage waterstand heeft de binnenvaart in het derde kwartaal minder vracht vervoerd. De Nederlandse rivieren waren zodanig ondiep dat de schepen minder zwaar beladen konden worden.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar kwam het totale ladinggewicht zo'n 5 procent lager uit, op ruim 86 miljoen ton.

Schippers hoefden echter niet te treuren. Hun omzet nam in dezelfde periode met bijna 10 procent toe. Doordat schepen minder lading konden vervoeren, verminderde de overcapaciteit en stegen de vrachtprijzen. Verder ontvingen de schippers een speciale laagwatertoeslag.

Binnenvaart

Regen

In oktober daalde het vervoerd gewicht overigens nog harder, namelijk met 10 procent. De rivieren waren toen nog minder diep doordat er minder regen was gevallen dan normaal. Wat dat voor gevolgen heeft gehad voor de omzet, is alleen nog niet bekend.

Vooral de lage stand van de Waal was van invloed op de binnenvaart, aldus het statistiekbureau. De vervoersstroom die hier de meeste hinder van ondervond was het internationale transport van droge bulk tussen Nederland en Duitsland.