Tot en met oktober van dit jaar hebben meer 50-plussers werk gevonden dan een jaar eerder.

Volgens uitkeringsinstantie UWV zijn ruim 57.000 50-plussers vanuit de WW aan de slag gegaan, een stijging van bijna 6 procent in vergelijking met vorig jaar.

Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Barometer 50-plus. Volgens het UWV blijft het aantal lopende WW-uitkeringen aan 50-plussers stabiel op ruim 200.000, bijna de helft van het totaal aantal verstrekte werkloosheidsuitkeringen.

In de barometer wordt specifiek op de zorg gewezen. In die sector is een derde van de werknemers 50-plus. Na het verlies van veel banen in de afgelopen jaren stijgt het aantal vacatures weer en worden ook meer banen verwacht in die sector. Het UWV denkt dat in de periode 2017-2020 er jaarlijks 6000 arbeidsplaatsen in de zorg bij zullen komen.

In de zorg is op dit moment vooral vraag naar middelbare en hoger geschoolde medewerkers, zoals verzorgend personeel, verpleegkundigen, doktersassistenten en therapeuten, aldus het UWV.