In Straatsburg is dinsdagnacht een akkoord gesloten over een Europese wet op de controle van financiële graadmeters. 

De wet moet rentemanipulatie zoals met de Libor en Euribor voorkomen. Ook wisselkoersen en grondstoffen komen onder toezicht.

De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement bereikten het akkoord na ''intense onderhandelingen'', meldt tijdelijk EU-voorzitter Luxemburg. De 28 lidstaten moeten er nog wel mee instemmen. Dat gebeurt vermoedelijk op 9 december.

''De wet zal het vertrouwen in de integriteit van de graadmeters herstellen en hun robuustheid verbeteren'', aldus de Luxemburgse minister van Financiën Pierre Gramegna. ''Daarmee wordt het vertrouwen in de financiële markten versterkt en worden nieuwe manipulatieschandalen voorkomen.''

Benchmarks

De wet moet belangenverstrengeling bij makers van zogeheten benchmarks tegengaan en hun manier van werken inzichtelijker maken. Daarbij komt er streng toezicht op de beursindexen. In Nederland doet de Autoriteit Financiële markten (AFM) dat.

''Het is voor het eerst dat er nu wetgeving op dit gebied is en een benchmark zoals de AEX staat nu voortaan ook onder toezicht'', aldus EU-parlementariër en rapporteur Cora van Nieuwenhuizen (VVD), die was betrokken bij de onderhandelingen.

''De wetgeving is voor iedereen van belang, omdat dergelijke financiële graadmeters bepalend zijn voor heel veel 'echte’ prijzen, zoals rentes op hypotheken, de benzineprijs en de wisselkoers van de euro. Een door fraude kunstmatig hooggehouden olieprijs, waardoor de benzine duurder wordt, moet nu tot het verleden behoren, aldus Van Nieuwenhuizen.

Dit moet u weten over de Liborrente