AMSTERDAM - Ongeveer 97 duizend jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar oud waren vorig jaar werkloos. Dit is een stijging van twintigduizend ten opzichte van 2001. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt. De stijging wordt toegeschreven aan de ongunstige conjunctuur van de laatste jaren.

Volgens het CBS volgde ruim tweederde van de 1,9 miljoen jeugdigen die Nederland telt onderwijs. Van de niet-scholieren en -studenten hadden er ruim een half miljoen een baan. Circa 149 duizend jongeren werkten niet, maar 57 duizend van hen zochten wel actief naar werk. De overige 92 duizend konden niet op korte termijn beginnen of wilden om uiteenlopende redenen geen werk.

De ongeveer veertigduizend scholieren en studenten die in 2003 naast hun studie actief een baan zochten worden ook gerekend tot de werklozen. Sinds 2001 is het aantal jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar oud met 35 duizend toegenomen. Omdat het aantal jongeren dat onderwijs volgt evenveel is gestegen, is het aanbod van jongeren op de arbeidsmarkt stabiel gebleven.