Er komt tien miljoen euro extra beschikbaar voor projecten die mensen die hun baan dreigen te verliezen aan ander werk moeten helpen. Vakbonden en werkgeversorganisaties krijgen een grotere rol bij die projecten.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat besloten in reactie op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de bestrijding van werkloosheid.

Het begeleiden van mensen naar een andere baan blijkt tot nu toe lastig, constateert ook Asscher. De SER adviseert hem daarom om de rol van vakbonden en werkgevers te vergroten. Zij hebben de kennis en zien de kansen voor werknemers die ontslagen worden.

"Die kennis is essentieel. Dan kun je mensen tijdig begeleiden naar een nieuwe baan. Zowel werknemers als werkgevers profiteren daar van", aldus de minister.