In Den Haag demonstreren dinsdag naar verwachting zo'n 1200 ouderen omdat ze meer koopkracht willen.

Hun inkomen is de afgelopen jaren wel tot 10 procent achteruit gegaan door een opeenstapeling van maatregelen. Vakbond FNV roept politici op om de positie van senioren te verbeteren.

"Ouderen nemen veel voor lief, maar nu is er echt een grens bereikt. Kijk naar de zorg of de pensioenen die worden afgebroken. Senioren voelen zich afgedankt, niet serieus genomen", aldus Martin Spanjers, voorzitter van FNV Senioren, die de actie heeft aangekondigd.

Veel ouderen hebben door het opschroeven van de AOW-leeftijd te maken met een enorm inkomensgat. FNV wil dat het kabinet dit verbetert en er ook voor zorgt dat pensioenen weer kunnen worden aangepast aan de stijgende prijzen.

De Tweede Kamer vergadert binnenkort over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.