De banenkrimp in het onderwijs zet voorlopig flink door. Het aantal voltijdsbanen in het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en in het mbo daalt de komende vijf jaar naar verwachting met een extra zevenduizend.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van uitkeringsinstantie UWV.

Het banenverlies hangt samen met de geboortedaling in Nederland. Ondanks de dalende werkgelegenheid komen er wel veel nieuwe vacatures voor leraren. Dat komt omdat het personeelsbestand in het onderwijs sterk is vergrijsd, waardoor veel oudere leraren in de nabije toekomst met pensioen gaan.

Volgens het UVW wordt dit effect niet gecompenseerd door de instroom van nieuwe leraren, mede doordat het aantal pabo-studenten terugloopt.

De instantie voorziet dat er in het basisonderwijs de komende jaren 2700 banen verdwijnen en 4000 in het voortgezet onderwijs. Bij mbo-instellingen gaat het om een krimp van zo'n vijfhonderd voltijdsbanen.

Dalende leerlingenaantallen

De laatste jaren nam de werkgelegenheid in het onderwijs al flink af, door dalende leerlingenaantallen en financiële perikelen bij onderwijsinstellingen. Zo verdwenen alleen al in het basisonderwijs zo'n 15.000 banen tussen 2009 en 2013.

UWV voorziet in het hoger onderwijs juist een banengroei de komende jaren. "Er zijn steeds meer studenten en er wordt tegenwoordig gemiddeld tot latere leeftijd deelgenomen aan het onderwijs dan voorheen. Bovendien kiezen jongeren vaker voor een hbo- of universitaire opleiding, in plaats van een mbo-opleiding", aldus de instantie.

Ook in het voortgezet onderwijs zijn er goede kansen voor docenten, in exacte vakken en vakken als Nederlands en Engels. "Op mbo-instellingen is het momenteel lastig om genoeg docenten techniek, rekenen, Nederlands en vreemde talen te vinden."