Consumenten en ondernemersorganisaties luiden de noodklok omdat volgens hen het voortbestaan van 55 geschillencommissies op de tocht staat.

Het ministerie van Veiligheid & Justitie wil de subsidie aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) schrappen.

De Consumentenbond, de ANWB, VNO-NCW en MKB-Nederland doen nu een laatste oproep om deze bijdrage, ter waarde van 1,1 miljoen euro, ongemoeid te laten.

De overheid financiert ongeveer 20 procent van de kosten voor de geschillencommissies. De rest wordt betaald door de aangesloten brancheverenigingen. De minister wil dat bedrijven alle kosten op zich nemen, maar volgens de waarschuwende organisaties willen of kunnen die dat niet.

Dupe

''Consumenten zijn vervolgens de dupe'', zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. ''Zij kunnen dan bij een conflict met een bedrijf, alleen nog hun gelijk halen bij de rechter.

Het schrappen van de subsidie is dan ook een schijnbezuiniging; het leidt tot veel meer kosten voor de rechtspraak.'' De plannen stroken volgens hem ook niet met verplichtingen die de overheid heeft op grond van Europese regels.

Het gaat bijvoorbeeld om de behandeling van klachten over reizen. Het aantal zaken dat aan de betreffende commissie wordt voorgelegd daalt gestaag. Volgens de reisbranche komt dat doordat reisorganisaties hun klachtenbehandeling goed op orde hebben. Toch vindt de branche het belangrijk dat de commissie blijft bestaan.

De Tweede Kamer vergadert later deze week over de begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie.