Energiebedrijven in Nederland kunnen zich niet vereenzelvigen met de oproep van hoogleraren om alle kolencentrales in Nederland te sluiten.

Zij stellen dat de centrales niet alleen maar vervuilen, maar in sommige gevallen zelfs uitstoot terugdringen.

In een open brief riepen 64 hoogleraren op om alle kolencentrales in Nederland te sluiten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens de uitbaters van centrales gaan zij te kort door de bocht. Onder meer wordt geen rekening gehouden met het verstoken van biomassa, als onderdeel van het klimaatakkoord, dat in kolencentrales gebeurt.

Ook zou Nederland met het sluiten meer afhankelijk worden van gas uit Rusland, hetgeen de overheid juist niet wenselijk acht. Tevens zou het sluiten van relatief schone centrales in Nederland betekenen dat elders juist verouderde, meer vervuilende installaties meer draaien.

Volgens een woordvoerder van energieconcern E.ON kan de restwarmte van kolencentrales elders worden gebruikt. Als voorbeeld noemt hij de glastuinbouw in het Westland dat met overtollige warmte de kassen kan verwarmen. ''Doordat kwekers zelf niet meer hoeven te stoken, kan de uitstoot weer worden teruggedrongen."

Bij Nuon benadrukken dat ze qua uitstoot voldoen aan het energieakkoord dat in 2013 is gesloten. Bij het concern zijn ze zich evengoed bewust van de noodzaak van verduurzaming. Een zegsvrouw stelt dat het in 2030 mogelijk moet zijn om circa 60 procent van de energie duurzaam op te wekken via zon of wind. Maar dan zullen er de komende tijd nog wel stappen moeten worden gezet.