Vakbond de FNV wil in sommige sectoren experimenteren met anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Dat zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk tegen NU.nl.

Hij wil op die manier niet alleen leeftijdsdiscriminatie tegengaan, maar hoopt zo ook dat er een einde komt aan de problemen die Nederlanders met een andere achtergrond ondervinden bij het solliciteren.

"Met anoniem solliciteren, geef je iedereen een eerlijke en gelijke kans op de arbeidsmarkt", zegt Van Dijk. 

De FNV'er spreekt donderdag samen met andere sociale partners, ervaringsdeskundigen en wetenschappers Tweede Kamerleden toe in een rondetafelgesprek over langdurige werkloosheid. Volgens de definitie zijn dat werkzoekenden tussen de 15 en 65 jaar die minimaal een jaar geen baan hebben, maar in de praktijk zijn dit vooral 55-plussers.

Ouderen

Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de langdurige werkloosheid in het derde kwartaal over het algemeen weliswaar is gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, maar dat gold alleen voor de groep 25- tot 45 -jarigen.

Vooral 45-plussers zijn langdurig werkloos. Zes op de tien personen uit deze leeftijdscategorie zaten in het afgelopen kwartaal langer dan een jaar zonder baan thuis.

"Wij kunnen als vakbond geen banen creëren, de overheid kan dat ook niet zonder de sociale partners. De sleutel ligt voor een groot deel bij de werkgevers, zij kunnen oudere werknemers aannemen", zegt Van Dijk.

Hij erkent dat anoniem solliciteren wat leeftijd betreft niet waterdicht is. Als er op een cv staat dat iemand in 1982 is afgestudeerd, hebben bedrijven ook wel door dat die persoon al wat ouder is.

Dwingen

Van Dijk denkt nog niet aan dwingende maatregelen, zoals het instellen van een quotum voor 55-plussers, maar hij hoopt wel dat aan werkgeverszijde wordt erkend dat de langdurige werkloosheid een groot probleem is. "Daar ligt voor een deel de sleutel van de oplossing", aldus Van Dijk.

Vorig jaar opperde de VVD al om anoniem solliciteren mogelijk te maken. Dat was vooral bedoeld om arbeidsdiscriminatie op afkomst tegen te gaan. Minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid en Integratie) ziet het middel als een mogelijk instrument, maar niet als de oplossing. "Het gaat erom dat vooroordelen worden weggenomen", aldus de minister destijds.