De accountant van de vroegere DSB Bank heeft er dinsdag ook in hoger beroep flink van langs gekregen. 

Hij keurde de jaarrekening van 2008 goed, maar vier maanden later ging DSB failliet. De accountant van Ernst & Young kreeg hiervoor in 2012 al een berisping van de tuchtrechter in Zwolle.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaat in zijn oordeel zelfs verder dan de rechter. De accountant had de jaarrekening nooit mogen goedkeuren.

''Het gebrek aan diepgang en aan een professioneel-kritische instelling van de accountant heeft ertoe geleid dat de controle van belangrijke posten op de balans van DSB op te mechanische wijze is uitgevoerd.''

Kredietcrisis

Dit handelen en nalaten moet hem ernstiger worden aangerekend, vindt het CBb. De accountant mag van de beroepsrechter daarom voor een duur van zes maanden zijn vak niet uitoefenen.

De accountant heeft volgens de uitspraak nagelaten zaken als de kredietcrisis en de vergaande verwevenheid tussen DSB Bank en DSB Beheer, de paraplu waaronder het imperium van topman Dirk Scheringa viel, mee te wegen in zijn controle.

Zorgen 

Het CBb wijst erop dat De Nederlandsche Bank (DNB) zijn toezicht toen al had verscherpt, en ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) destijds al zorgen had geuit over het functioneren en de positie van DSB.

DSB viel in oktober 2009 om. Onderzoek van de curatoren van de bank wees eerder al uit dat er financieel veel niet klopte. Scheringa investeerde veel in spelers voor voetbalclub AZ, een museum, een schaatsploeg en twee zakenvliegtuigen, terwijl zijn eigen financiële topman had gewaarschuwd dat daar geen geld voor was.

Accountantskantoor EY zegt met teleurstelling kennisgenomen te hebben van het oordeel. ''Wij zullen de uitgebreide uitspraak grondig gaan analyseren'', laat een woordvoerster weten. De betreffende accountant werkt niet meer voor EY. Hij is volgens de zegsvrouw met pensioen.