Negen aandeelhouders van Laurus willen de overname door het Franse Casino stopzetten

DEN BOSCH - De centrale ondernemingsraad (COR) van Laurus vreest voor de banen van de 40.000 werknemers als de overname door het Franse Casino wordt verboden. De COR vraagt de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam daarom dinsdag in een brief geen gehoor te geven aan de verzoeken van een negental aandeelhouders.

Negen aandeelhouders van Laurus hebben maandag de Ondernemingskamer gevraagd de overname van het supermarktconcern door de Franse branchegenoot stop te zetten. De COR noemt dit verzoek "onbegrijpelijk, omdat hiermee het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd".

Samenwerking met Casino is volgens de werknemersvertegenwoordigers noodzakelijk om Laurus weer gezond te maken. De COR rept in de brief "van een actie van een zeer kleine groep aandeelhouders", die het voortbestaan van het supermarktconcern en de continuïteit van werkgelegenheid met hun verzoek in gevaar brengt.

De negen aandeelhouders hebben volgens Laurus minder dan 1 procent van de aandelen in handen. Een van hen is een naamloze vennootschap gevestigd in Curaçao. De andere acht zijn particulieren die in België wonen. Onder hen bevinden zich vijf familieleden De Gruijter, van het voormalige gelijknamige winkelbedrijf, en twee behoren tot de familie Dreesmann.