De financiële sector heeft onvoldoende aandacht voor integriteitsrisico's, zoals terrorismefinanciering, witwassen, en fraude.

Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag tijdens de presentatie van Toezicht vooruitblik 2016 (pdf).  

De toezichthouder ziet nog veel verbeterpunten waar het gaat om integriteitsrisico's. "De basale naleving is vaak niet op orde. Die is wel belangrijk, want crimineel geld zoekt de plek die het zwakst is", zegt Frank Elderson, directielid bij DNB.

Onderzoek

DNB heeft in Nederland binnen de financiële sector onderzoek gedaan bij 170 instellingen naar integriteitsrisico's. Slechts zeven instellingen hadden hun risicomanagement op het gebied van integriteit helemaal op orde. Te veel instellingen hebben onvoldoende kennis van belangrijke risico's, concludeert DNB.

Bij 34 procent van de onderzochte banken, verzekeraars, pensioenfondsen, trustkantoren en betalingsbedrijven is het inschatten van de integriteitsrisico's slecht of zelfs helemaal niet geregeld. Banken en verzekeraars zitten boven het gemiddelde, trustkantoren en betaalinstellingen hebben op dat gebied nog veel meer werk te verzetten. 

Naast terrorismefinanciering, witwassen en fraude is er ook gekeken naar corruptie, belangenverstrengeling en cybercrime. 

Terrorismefinanciering staat binnen het toezicht op de integriteit wel op de radar bij DNB. "In onze visie op toezicht voor de periode 2014-2018 is het één van de vier speerpunten. Dat is niet iets van de afgelopen dagen, het staat erg hoog op de lijst", zegt Elderson.

Als bedrijven door de aanslagen in Parijs van afgelopen vrijdag, waarbij 129 doden en 349 gewonden vielen, nog meer aandacht aan het bestrijden van terrorismefinanciering geven, juicht DNB dat alleen maar toe.

Ontkenning

De toezichthouder ziet tekenen van ontkenning bij bedrijven. In Nederland wordt toch geen geld witgewassen, is de veronderstelling van sommige bedrijven waar DNB tijdens het onderzoek tegenaan liep. De toezichthouder maakt zich zorgen in hoeverre binnen alle sectoren het basale risicomanagement in orde is. 
 
De bevindingen zijn voor DNB geen aanleiding om op te roepen tot nieuwe of aanvullende regels, maar om bestaande wetgeving goed toe te passen. De sector fungeert daarbij als poortwachter, die moet waken dat verkeerde praktijken zich niet voordoen.   

"We zien een aantal goede voorbeelden van hoe het moet binnen de sector, maar we maken ons er ook zorgen over", aldus Elderson.