Het aantal vrouwen in het bestuur of de raad van commissarissen van bedrijven is afgelopen jaren minder hard gegroeid dan wettelijk werd nagestreefd.

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde evaluatie van de Wet Bestuur en toezicht 2012-2015. Daarin werd het streven vastgelegd om besturen eind 2015 voor minstens 30 procent uit vrouwen te laten bestaan. 

Er is wel enige vooruitgang geboekt, maar veel minder dan gewenst. Zo voldeed eind 2014 slechts 14 procent van de besturen van bedrijven aan de eis, tegen iets meer dan 9 procent in 2009. Bijna 18 procent van de bedrijven had eind vorig jaar een raad van commissarissen die voor minstens 30 procent uit vrouwen bestond.

In totaal werd vorig jaar net geen 10 procent van de bestuursfuncties bekleed door een vrouw, iets meer dan de 7,4 procent die in 2012 werd gehaald. Die stijging was te danken aan bijna 5 procent van de onderzochte bedrijven. In bijna driekwart van de besturen zit helemaal geen vrouw.

Participatie

De onderzoekscommissie is vooral bezorgd over ''de grote achterhoede'' van bedrijven die zich niets van het streven lijkt aan te trekken.

''Dat zijn bedrijven die er niets van begrijpen, die niet zien dat de arbeidsmarkt is veranderd, dat de toestroom van vrouwen uit het hoger onderwijs enorm is toegenomen en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt sterk is gegroeid'', aldus voorzitter Gerdi Verbeet.

De commissie raadt aan het wettelijke streven met nog eens vier jaar te verlengen. In elk bestuur vinden dan voldoende herbenoemingen plaats om werk te maken van een groter aantal vrouwen, stellen de onderzoekers.

'Betreurenswaardig'

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) vindt de resultaten betreurenswaardig. "Het aantal vrouwen in topfuncties stijgt, maar met een slakkengang. Vorig jaar zei ik tegen het bedrijfsleven; het is 5 voor 12. Nou, het is nu echt 5 over 12 geweest."

Toch wil ze het bedrijfsleven nog een laatste kans geven en laat ze wettelijke maatregelen nog achterwege. Ze wijst daarbij op een beweging die ze nu ziet. "In de eerste helft van dit jaar heeft 70 procent van de raden van commissarissen een vrouw aangesteld en bij bijna één op de drie bedrijven is begin 2015 sprake van een evenwichtige bestuurssamenstelling."

Zoekproces

Bedrijven moeten hun zoektocht naar topvrouwen beginnen bij het anders inrichten van het zoekproces. Dat stelt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in een reactie op de evaluatie.

Volgens de werkgeversorganisatie moeten alle vacatures bekendgemaakt worden in plaats van op zoek te gaan binnen gesloten netwerken. Een longlist van kandidaten zou vervolgens voor de helft uit vrouwen en voor de helft uit mannen moeten bestaan. 

"Het achterlopende aantal topvrouwen in het bedrijfsleven heeft niks te maken met een gebrek aan aanbod, maar wel met het kijken op de verkeerde plekken", aldus De Boer.