In Brussel zijn het Europees Parlement en de EU-lidstaten het eens geworden over de begroting voor 2016. 

In de vroege uren van zaterdag gingen ze ermee akkoord om de Europese uitgaven volgend jaar met 1,8 procent op te schroeven tot bijna 144 miljard euro.

De onderhandelingen verliepen vlot, maar beide partijen moesten toch wat concessies doen. De europarlementariërs hadden eerder een bedrag rond de 146 miljard euro in het hoofd. De lidstaten hadden ingezet op zo'n 142 miljard.

Parlement en lidstaten stemden onder meer in met door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen ten aanzien van het Europese vluchtelingenprobleem. Bij elkaar wordt aan deze crisis dit jaar en volgend jaar zo'n 9,3 miljard euro aan Europees geld gespendeerd. Het EU-noodfonds voor vluchtelingen in Turkije kost Europa's budget, zoals eerder deze week afgesproken, ongeveer 500 miljoen euro.

De Europese begroting wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het geld gaat traditioneel grotendeels op aan subsidies en investeringen in achtergebleven regio's in de lidstaten. Slechts een klein deel is bestemd voor de 'Brusselse activiteiten' zoals de ambtenaren van de Europese instellingen.