Het toenemend aantal flexwerkers en zelfstandigen ten koste van mensen met een vast contract, is vakbond FNV "een doorn in het oog".

Dat zegt FNV-voorzitter Ton Heerts tegen NU.nl over de arbeidsmarktcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend publiceerde.

Het statistiekbureau constateert dat er steeds meer mensen werken op flexibele basis of als zzp'er aan de slag gaan en dat steeds minder mensen een vaste baan hebben.

"Natuurlijk is iedere baan beter dan werkloos thuiszitten. Maar als je steeds meer banen nodig hebt om van rond te kunnen komen, leidt dat tot schijnzekerheid", zegt Heerts.

Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, noemt de ontwikkeling meer dan zorgwekkend. "Dit betekent ook dat dat het voor meer mensen lastiger is om een hypotheek te krijgen en meer in onzekerheid terechtkomen."

Trend

Sinds 2008 is het aantal mensen met een vast contract gedaald met 600.000, in het derde kwartaal bedroeg het aantal werknemers met een vaste baan voor het eerst in jaren minder dan 5 miljoen. Het aantal flexwerkers en zelfstandigen stijgt daarentegen al jaren, aldus het CBS. 

Een trend waar de vakbonden zich al lang tegen verzetten. "Wij willen dat het de andere kant op gaat", zegt Heerts. Als voorbeeld noemt hij de cao voor ziekenhuis personeel. Daarin is afgesproken dat werknemers na één jaar een vast contract krijgen.

Nieuwe wet

Een verbetering ten opzichte van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), die de flexibilisering van de arbeidsmarkt juist moet tegengaan. Daarin is opgenomen dat werknemers maximaal voor twee jaar een tijdelijk contract mogen krijgen.

Heerts: "Werkgevers moeten zich houden aan de afspraken die we met de Wwz hebben gemaakt. De wet werkt wel, maar we moeten een trend keren. Dat heeft tijd nodig."

Ook volgens Limmen is een oordeel over de in juli ingevoerde Wwz te vroeg. "De werkloosheid is hoog en er komen meer banen waarbij je makkelijk ontslagen kan worden. Maar het gaat voorzichtig de goede kant op."