Zowel het aantal banen als het aantal vacatures zijn in het derde kwartaal toegenomen. 

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Er kwamen duizend vacatures bij in de afgelopen driemaandsperiode. De toename is daarmee aan de lage kant, al zet de stijgende lijn sinds het derde kwartaal van 2013 door. Daarvoor kwamen er vijf- of zesduizend vacatures per kwartaal bij.  

Het aantal arbeidsplaatsen steeg met 33.000. Daarmee neemt het aantal banen voor het zesde kwartaal op rij toe. Het totale aantal ligt nog wel onder het niveau van 2011.

Ontwikkeling banen

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

De banengroei is vooral toe te schrijven aan de uitzendkrachten. Op jaarbasis steeg het aantal werknemers bij uitzendbureaus met 12 procent.

De werkgelegenheid groeide ook in de sectoren handel, vervoer en horeca. Ook in het onderwijs was er meer werk. Daar tegenover staat dat er minder werk was in nagenoeg de helft van de bedrijfstakken. Vooral in de zorg kromp de werkgelegenheid in het derde kwartaal. Ook de bouw en de financiële dienstverlening was er minder werk.

Flex en vast

Het CBS constateert dat de samenstelling van de beroepsbevolking is veranderd. Steeds meer mensen werken op flexibele basis of zijn zzp'er en steeds minder mensen hebben een vaste baan.  Sinds 2008 is het aantal mensen met een vast contract gedaald met 600.000.

"In het derde kwartaal bedroeg het aantal werknemers met een vaste baan voor het eerst in jaren minder dan 5 miljoen", aldus het statistiekbureau. Het aantal flexwerkers en zelfstandigen stijgt daarentegen al jaren. 

Video: Toelichting CBS

Werkgelegenheid groeit door
Werkgelegenheid groeit door

Werkloosheid

De werkloosheid daalde in de afgelopen drie maanden met 12.000 en kwam uit op 605.000. Daarmee is 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Op kwartaal niveau daalt de werkloosheid, maar inzoomend op maandniveau komen er in augustus en september juist iets meer mensen zonder baan bij.

Vooral meer mannen traden in het derde kwartaal toe tot de arbeidsmarkt. In de vier kwartalen daarvoor waren het vooral vrouwen die een baan vonden.

De langdurige werkloosheid is gedaald, vier op de tien mensen hadden binnen een jaar weer een baan. Deze groep bestaat nog voornamelijk uit 45-plussers: zes op de tien hadden in het derde kwartaal minstens een jaar geen werk, aldus het CBS.