De Nederlandse economie is in het derde kwartaal opnieuw met maar 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Wel is de krimp die de economie doormaakte tijdens de crisisjaren goedgemaakt. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag in een eerste raming.

Econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS geeft aan dat het groeicijfer bescheiden is, maar dat de economie in de voorgaande vijf kwartalen juist heel sterk groeide met een half procent of meer. "Dus dan zit er wel eens een minder kwartaal tussen", aldus Van Mulligen. 

Het is het zesde kwartaal op rij dat de economie groter wordt. In eerdere kwartalen leek de groei nog aan te trekken, maar de laatste twee kwartalen valt het groeicijfer terug. 

Waakzaamheid 

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt in een reactie dat de cijfers opnieuw aantonen dat de groei breed gedragen is. "Dat de groei afgelopen kwartaal wat trager gaat dan verwacht, is geen reden tot zorgen, wel reden tot waakzaamheid."

"De omvang van onze economie is nu groter dan voor de crisis en consumenten en ondernemers hebben positieve verwachtingen voor 2016. Ik verwacht dan ook verdere groei de komende tijd."

Tweede kwartaal

In het tweede kwartaal werd ook al een toename van 0,1 procent gerapporteerd, lager dan verwacht. Toen werd de lagere gasproductie in Groningen aangehaald voor het tegenvallende cijfer.

Ondanks de lage groei in het vorige kwartaal, is de economie wel voor het eerst boven het niveau van voor de crisis uitgekomen. Van Mulligen haalt aan dat de krimp die plaatsvond tijdens de crisisjaren weer is goedgemaakt. 

Consumentenvertrouwen

Consumenten hebben opnieuw meer uitgegeven van juli tot en met eind september. Zo werd meer gespendeerd aan kleding en elektrische apparaten. Ook werd meer besteed aan auto's. Verder gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals woninghuur, openbaar vervoer en restaurants. 

Dit hangt samen met de verbetering van de werkgelegenheid, volgens het statistiekbureau. Verder lag het consumentenvertrouwen in oktober op het hoogste niveau in acht jaar. 

Ondernemers

Ook ondernemers zijn positief. In het derde kwartaal werd "aanzienlijk meer geïnvesteerd" in woningen, merkt het CBS op. 

Bij de start van het vierde kwartaal waren er verder meer positief gestemde ondernemers dan negatief gestemde ondernemers. 

Jaar eerder

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder groeide de economie met 1,9 procent. Het CBS schrijft de groei toe aan hogere investeringen, meer export en meer consumptie. Het jaarcijfer werd gedrukt door de beperking van de aardgasproductie met 0,5 procentpunt. 

Video: Opnieuw lage economische groei