De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat de Europese Unie niet alsnog via afspraken met Canada te maken krijgt met een investeringsverdrag zoals dat oorspronkelijk in het handelsverdrag TTIP zat besloten

Daarover dienen regeringspartijen VVD en PvdA donderdag een motie in.

De Europese Unie (EU) onderhandelt momenteel met de Verenigde Staten (VS) over het Transatlantic Trade and Investment Partnership, kortweg TTIP. 

Na Europese protest, is het fel bekritiseerde investeringsverdrag (ISDS) van tafel gehaald. Daarmee kunnen bedrijven landen aanklagen via een voor critici ondoorzichtige en ondemocratische route als hun investering door politieke besluitvorming minder of zelfs helemaal niets meer waard blijkt te zijn. 

Canada

Maar de EU onderhandelt ook over een handelsverdrag met Canada. In dat verdrag, CETA genaamd, zit nog wel de ISDS-optie. Zo kunnen Amerikaanse bedrijven die ook in Canada zijn gevestigd via een omweg toch gebruikmaken van een investeringsverdrag in Europa.

VVD en PvdA roepen de regering op het investeringsverdrag in CETA voordat het in stemming wordt gebracht in het Europees Parlement aan te passen voor de variant die waarschijnlijk ook in TTIP komt. 

Overheden en bedrijven moeten hun geschillen dan gaan uitvechten in een rechtbank met rechters, met een mogelijkheid tot beroep en met meer transparantie dan bij het oude ISDS-voorstel.