AMSTERDAM - De vakcentrale FNV waarschuwt voor te hard stijgende loonkosten. "We moeten in de CAO-onderhandelingen discipline betonen. We moeten onszelf niet rijk rekenen nu er steeds meer signalen komen dat de economie zich in de tweede helft van dit jaar zal herstellen", aldus CAO-coördinator H. van der Kolk van de FNV dinsdag.

De CAO-coördinator erkent dat het vreemd kan overkomen wanneer de vakbeweging dit soort waarschuwingen geeft. "Feit is dat de loonkosten de pan uitrijzen, in ieder geval harder dan in het buitenland. Dat kan zorgen voor een oplopende werkloosheid. Wij stellen ons daarom verantwoord op", lichtte hij toe.

Volgens Van der Kolk heeft de vakbeweging zich altijd verantwoordelijk getoond. "We zeggen niets anders dan dat we de discipline vast willen houden en dat we moeten oppassen voor jubelberichten."

Looneis

Afgelopen najaar heeft de FNV de centrale looneis voor 2002 op 4 procent vastgesteld. "Maar we gaan dit jaar grofweg naar de 3 procent. De gemiddelde stijging van de CAO-lonen ligt nu tussen de 3 en 3,5 procent. De ondergrens is voor ons de inflatie."

De FNV-bestuurder benadrukt echter dat de salarisverhogingen in CAO's slechts voor de helft debet zijn aan de stijgende loonkosten. De werkgevers moeten ook de hand in eigen boezem steken en oppassen met het uitbetalen van extraatjes en bonussen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is dat misschien lastig, maar dan moeten ze vervolgens niet naar de vakbonden wijzen, volgens Van der Kolk.

Verder heeft de overheid ook zijn steentje bijgedragen aan de oplopende loonkosten, stelde de CAO-coördinator. "Vooral door de sociale premies veel te hoog vast te stellen."