Rabobank heeft volgens onderzoek van De Correspondent mogelijk gestolen landbouwgrond gekocht in Roemenië.

Roemeense staatsprocureurs en anti-corruptieautoriteiten zouden onderzoek doen naar tenminste elf lappen grond, in verband met aantijgingen van vervalsing en bedrog.

De bank verwierf het land afgelopen jaren via dochter Rabo Farm. Dat investeringsfonds zou in zee zijn gegaan met schimmige tussenpersonen die plaatselijke bewoners door middel van list en bedrog hebben verleid om hun grond te verkopen, schreef de journalistieke website vrijdag.

Rabobank stelt in een reactie de gesignaleerde zaken serieus te beoordelen. Vervolgens zal worden bepaald of het nodig is een eigen onderzoek in te stellen of maatregelen te treffen.

''De zaken die aan de orde komen, staan haaks op waar wij voor staan'', laat een woordvoerster weten. ''De activiteiten van Rabo Farm zijn er juist mede op gericht om lokale sociale en economische ontwikkeling op verantwoorde wijze te stimuleren.''