Fiscale maatregelen die alleen banken bevoordelen zijn waarschijnlijk een vorm van staatssteun. 

Dat heeft de Europese Commissie vorig jaar april gezegd toen Nederland de commissie benaderde met algemene vragen over het nieuw type obligatie convertible obligaties, ook wel afgekort als coco’s.

Inmiddels is in Nederland een wet van kracht die dergelijke obligaties mogelijk maakt. Alleen banken komen in aanmerking voor fiscale korting. NRC Handelsblad meldde dinsdag dat ING daaraan heeft meegeschreven. 

Informeren

Brussel is niet geïnformeerd over de wet en de details ervan, laat een woordvoerder weten. ''Wij staan in contact met de Nederlandse autoriteiten over de zaak.'' Omdat de commissie niet is geïnformeerd kan nog niet worden vastgesteld of het hier gaat om illegale staatssteun, aldus de zegsman.

In zijn algemeenheid geldt in dit soort kwesties dat de regelgeving niet wordt ingevoerd voordat de commissie die heeft goedgekeurd, aldus de zegsman. Als mocht blijken dat de wet niet door de beugel kan, kan de commissie een formeel onderzoek openen.

Kritisch

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem schreef donderdag aan de Tweede Kamer dat Brussel eerder kritische kanttekeningen had geplaatst.

De Tweede Kamer had woensdag opheldering geëist over de invloed van banken op wetgeving.

Coco's

Deze coco's verliezen hun waarde zodra het eigen vermogen van de bank die de lening uitgeeft onder een bepaald minimum komt. De banken mogen deze leningen dan tot het eigen vermogen rekeken, al tellen de coco's voor maximaal 1,5 procent mee in het eigen vermogen.

De houders van de coco's kunnen dan tijdelijk geen rente ontvangen of zelfs hun inleg helemaal verliezen. In ruil voor dit risico ontvangen zij zolang de buffers in orde zijn een hoge vergoeding in de vorm van rente.  

Banken kunnen zo hun buffers aanpassen om schokken in financiële markten op te vangen. Volgens toezichthouder AFM zijn deze leningen niet geschikt voor de meeste particuliere beleggers omdat zij "kenmerken en risico's hebben die moeilijk te begrijpen zijn".

Rabobank en ING hebben al geld opgehaald door coco's uit te geven. ABN Amro is van plan dit te doen.