Met de arbeidsmarkt in Duitsland ging het in de afgelopen tien jaar veel beter dan met de arbeidsmarkten in Nederland en België. Alleen in Duitsland is de werkloosheid sinds 2005 vrijwel voortdurend gedaald.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. 

In Duitsland kwam de werkloosheid in september uit op 4,5 procent. Terwijl in Nederland 6,8 procent en in België 8,7 procent van de beroepsbevolking werkloos was.

Nederland had in 2005 in vergelijking met België en Duitsland het laagste werkloosheidscijfer (4,3 procent). Maar sinds het uitbreken van de kredietcrisis, begon de werkloosheid te groeien. Pas begin dit jaar is het percentage weer gaan dalen. In België is de werkloosheid op een aantal schommelingen na redelijk stabiel gebleven rond de 8 procent.

Duitsland begon in 2005 met het hoogste percentage (11,2 procent). Vanaf dat moment is de werkloosheid in het land vrijwel constant gedaald, met een kleine onderbreking in 2008. Inmiddels heeft Duitsland dus het laagste percentage.

Maar in Duitsland zijn er wel grote regionale verschillen. Het zuiden heeft het laagste werkloosheidspercentage en het oosten (voormalige DDR) het hoogste. In Berlijn ligt het percentage relatief hoog, rond de 10 procent.

In België ligt de werkloosheid in Wallonië aanzienlijk hoger dan in Vlaanderen. In Nederland zijn er veel minder regionale verschillen, de werkloosheid is gelijkmatiger over het land verdeeld.

Nederland heeft wel minder langdurig werklozen dan België en Duitsland. In Nederland ging het vorig jaar om 39 procent van het aantal werklozen. In Duitsland ging het om 44 procent en in België schommelt het rond de 50 procent.