De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2 procent. Dat stelt de Europese Commissie donderdag in de zogenoemde herfstprognose. In mei ging Brussel nog uit van 1,6 procent.

De sterkere groei is te danken aan een toename van de investeringen in het eerste halfjaar, vooral in de bouwsector en door gestegen binnenlandse bestedingen.

Ook de verwachting voor de komende jaren is naar boven bijgesteld. De voorspelling is dat de economie volgend jaar met 2,1 procent groeit en in 2017 met 2,3 procent.

Het Centraal Planbureau (CPB) raamt de groei van de economie dit jaar ook op 2 procent. Voor volgend jaar verwacht het CPB met 2,4 procent echter een hogere groei dan de commissie.

Begrotingstekort

Het begrotingstekort daalt van 2,1 procent van het bruto binnenlands product dit jaar naar 1,5 procent volgend jaar, verwacht Brussel.

In mei stelde de commissie nog dat het tekort dit jaar op 1,7 procent zou uitkomen en volgend jaar op 1,2 procent. Dat laatste percentage wordt pas in 2017 gehaald, aldus de rekenmeesters. De bijstelling komt vooral door het besluit van Nederland om de gaswinning in Nederland op een lager pitje te zetten.

De werkloosheid in 2015 wordt geraamd op 6,9 procent van de beroepsbevolking, waar de voorspelling in mei nog 7,1 procent was. Volgend jaar daalt dat verder naar 6,6 procent, om in 2017 uit te komen op 6,3 procent.

De aangekondigde belastingverlaging van 5 miljard euro zorgt vanaf de tweede helft van 2016 voor meer bestedingen, verwacht de commissie. De impuls zou ook voor banen zorgen.

Economische groei

Eurozone

De economische groei in de eurozone wordt vooruitgeholpen door de lage olieprijs, de dalende waarde van de euro en het stimuleringsbeleid van de ECB. Het herstel van de economie blijft echter matig en lijkt de komende tijd verder te worden geremd door de afzwakkende groei in opkomende markten en aanhoudende geopolitieke spanningen, voorspelt de Europese Commissie.

Volgens de herfstraming komt de economische groei in de eurozone dit jaar uit op 1,6 procent. Voor volgend jaar wordt een lichte toename voorspeld tot 1,8 procent, waarna de groei in 2017 kan aantrekken tot 1,9 procent.

Eigenlijk valt het huidige groeipeil tegen, gezien alle meewind die er momenteel is, stelt de commissie vast. Door alle onzekerheid in de economie blijven de investeringen voorlopig laag. Bedrijven en overheden maken daarbij maar weinig gebruik van de bijzonder lage rente, die investeringen relatief goedkoop maakt.

Tegenwind

De komende tijd zwakken de gunstige factoren voor de economie af, terwijl de tegenwind aantrekt, verwachten de rekenmeesters uit Brussel. Vooral de recente scherpe daling van de internationale handel zal daarbij de komende kwartalen de vraag uit het buitenland en de investeringen afremmen.

Volgend jaar wordt de sterkste groei binnen de muntunie verwacht in de Baltische staten en de voormalige probleemlanden Ierland en Spanje.

Ook Nederland doet het waarschijnlijk wat beter dan het gemiddelde van de negentien landen waar met de euro wordt betaald. De Griekse economie blijft tot en met 2016 krimpen, en zal zoals het er nu uitziet pas in 2017 weer herstel tonen.

Vluchtelingen

De ongekende toestroom van vluchtelingen naar Europa kan een impuls voor de economie betekenen. Deze groep is geschikt om werk te gaan doen waar niet zoveel scholing voor nodig is of waar de gewone beroepsbevolking zijn neus voor ophaalt, aldus de Europese Commissie.

De extra groei zou tegen 2020 0,2 of 0,3 procent van het bruto binnenlands product kunnen bedragen, aldus Brussel. De aanname is dat de Europese Unie dit jaar 1 miljoen migranten ontvangt, volgend jaar 1,5 miljoen en in 2017 0,5 miljoen.

De commissie houdt wel een slag om de arm, omdat er ''aanzienlijke onzekerheid'' is over de cijfers. Daarnaast is bijvoorbeeld van belang welke vaardigheden vluchtelingen hebben en hoe snel ze integreren en aan het werk gaan.