Leraren aan basisscholen krijgen in november een loonsverhoging van 1,25 procent, met terugwerkende kracht tot 1 september. Ook ontvangen de onderwijzers een eenmalige uitkering van 500 euro bij een voltijd baan.

Dit zijn de vakbonden CNV Onderwijs, FvOv en AVS overeengekomen met de PO-Raad, de werkgeversorganisatie van de sector. Een nieuwe cao is echter nog niet gesloten.

Voor middelbare scholen was die loonsverhoging al begin oktober afgesproken. De salarissen worden verhoogd zonder dat een nieuwe cao wordt afgesloten. De grootste onderwijsvakbond, de AOb, is "natuurlijk voor een loonsverhoging", maar had die liever geregeld gezien in een "volwaardige cao die over meer gaat dan geld".

De AOb vindt dat problemen rond arbeidsvoorwaarden alleen maar worden doorgeschoven als er geen nieuwe cao komt. Volgens het CNV gaan de andere vakbonden en de PO-Raad ervan uit dat er op 1 juli 2016 een nieuwe cao voor het basisonderwijs is.