Het geld dat in de zogenoemde veilingpot van netbeheerder Tennet zit, moet terug naar de consument en het bedrijfsleven.

Dat is de strekking van een voorlopig besluit van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In die pot zat eind vorig jaar 721 miljoen euro. De komende tien jaar moet dat geld in mindering worden gebracht op de tarieven voor het transport van elektriciteit die consumenten en bedrijven betalen en niet op de rekening van Tennet blijven staan.

Voor consumenten zou dat betekenen dat hun energierekening de komende jaren 10 euro lager uitvalt, aldus een ACM-woordvoerder.

Grenscapaciteit 

In de veilingpot zit de opbrengst van de veilingen van grenscapaciteit op de elektriciteitskabels. Grote bedrijven en handelaren kopen in het buitenland stroom in, of er wordt vanuit Nederland elektriciteit aan het buitenland verkocht. Wanneer er meer vraag naar grensoverschrijdende handel is dan de verbindingen met bijvoorbeeld Duitsland aankunnen, moet Tennet de 'schaarse' capaciteit veilen. 

Daardoor wordt stroom duurder voor bedrijven en consumenten, terwijl het Tennet extra inkomsten oplevert. Door het geld in de vorm van investeringen of tariefsverlaging terug te geven, worden bedrijven en consumenten gecompenseerd.

Investeringen 

ACM wil nu ook dat Tennet de investeringen voortaan niet meer uit de pot haalt, maar verwerkt in de transporttarieven. Dat maakt het voor de toezichthouder mogelijk de investeringen te toetsen op efficiëntie.

''Ook in de toekomst zal er schaarste bestaan aan transportcapaciteit en zal capaciteit geveild worden. Er blijft dus geld in die veilingpot komen. Maar dat geld wordt voortaan snel verrekend in de tarieven en blijft dus niet meer jaren ongebruikt op een rekening bij Tennet staan'', aldus ACM-bestuurder Henk Don in een verklaring.

Betrokken partijen krijgen de mogelijkheid te reageren op het voornemen voordat ACM een definitief besluit neemt.