Bedrijfsartsen herkennen beroepsziekten regelmatig niet of grijpen niet adequaat in. Daarmee verzaken de artsen de verantwoordelijkheid die ze hebben op dat gebied.

Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB) in reactie op de uitzending over het onderwerp van KRO-NCRV De Monitor zondagavond.

De NVAB wil dat de aanpak van beroepsziekten, aandoeningen die mensen krijgen als gevolg van hun werk, zoals een burn-out of RSI, verbetert.

Volgens het programma ontbreekt het de artsen vaak aan kennis en zouden zij bijscholing nodig hebben. "De bedrijfsarts heeft een verantwoordelijkheid en die vult die regelmatig niet goed in", zegt Herman Spanjaard, vicevoorzitter van de vereniging voor bedrijfsartsen.

Werkvloer

Ook blijkt dat veel artsen niet kunnen ingrijpen, omdat de middelen daartoe ontbreken. De bedrijfsarts kan vaak niet bekijken hoe de situatie op de werkvloer is. Ook hebben veel werknemers geen vrije toegang tot de bedrijfsarts.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou volgens de vereniging de wetgeving rondom de contracten moeten aanpakken.

"De essentie is dat er mensen ziek worden en zelfs doodgaan. En dat daar onvoldoende aandacht voor is. Dat is niet goed", aldus Spanjaard.

Meldplicht

In 2014 steeg het aantal artsen dat beroepsziekten meldt volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten met 50 procent. Mede omdat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werkgevers verantwoordelijk worden voor het melden van beroepsziekten.

In 2014 noteerde het centrum 242 nieuwe beroepsziekten per 100.000 werknemers. De meest gemelde beroepsziekten zijn lawaaislechthorendheid, overspannenheid, burn-out, en aandoeningen aan schouder en bovenarm.