Het economisch vertrouwen in de eurozone is deze maand per saldo gestabiliseerd. 

Dat meldt de Europese Commissie donderdag. In Nederland zwakte het vertrouwen af, terwijl in Frankrijk en Italië een duidelijke verbetering werd gemeten.

De index waarmee het vertrouwen wordt gemeten kwam in oktober uit op 105,9, tegen 105,6 in september. Onderliggend was een sterke groei zichtbaar in het vertrouwen in de detailhandel en de bouw. Daar stond een somberdere stemming in de dienstensector en onder consumenten tegenover.

Onder de grotere economieën viel vooral de afname van het vertrouwen in Nederland op. Daar zakte de graadmeter van 106,1 naar 103,7. Een stand hoger dan 100 geeft aan dat het vertrouwen groter is dan het langjarig gemiddelde.