'Kans op baan bij overheid blijft voorlopig beperkt'

Nederland kent zo'n 50.000 ambtenaren minder dan tien jaar geleden. Het ziet er niet naar uit dat de overheid snel weer veel mensen gaat aannemen.

Het aantal vacatures zal waarschijnlijk wel licht toenemen de komende jaren, maar ver verwijderd blijven van het niveau van voor de crisis.

Het UWV rekent erop dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 en dan zal stabiliseren. Volgens de uitkeringsinstantie is er in de sector vooralsnog weinig ruimte voor nieuwe instroom.

De overheid telde in 2014 ruim 412.000 medewerkers. Dat is 11 procent minder dan in 2004. De daling komt volgens het UWV vooral omdat opeenvolgende kabinetten de afgelopen jaren streefden naar een compacter overheidsapparaat.

Met name de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: zij doen hun werk met ruim een vijfde minder personeel dan tien jaar terug.

Vacatures

Ook het aantal overheidsvacatures is sterk teruggelopen, van 36.000 in 2008 naar 17.000 in 2011. De laatste tijd zit de hoeveelheid plekken waarop kan worden gesolliciteerd wel weer in de lift. Het UWV gaat ervan uit dat er in 2017 circa 23.000 vacatures zijn.

Dat het nu lastiger is een baan te vinden bij de overheid, geldt overigens niet voor alle overheidsonderdelen. Bij Defensie wordt inmiddels weer meer geïnvesteerd in de krijgsmacht. Ook is er vraag naar technici, ict’ers en financieel specialisten.

UWV verwacht dat het aandeel hoger opgeleiden bij de overheid komende jaren verder toeneemt. Dit heeft te maken met digitalisering van werkprocessen en het steeds complexer worden van taken.

Tip de redactie