Politici in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben woensdag ingestemd met een nieuw voorstel voor de overheidsbegroting.

Daarmee kan voorlopig worden voorkomen dat de Amerikaanse overheid niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.

Het akkoord dat Democraten en Republikeinen hebben gesloten voorziet onder meer in een opschorting van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

Het maximale bedrag dat de VS mag lenen moest voor 3 november worden verhoogd, om te voorkomen dat de overheid haar rekeningen niet meer zou kunnen betalen. De komende twee jaar komt nu 80 miljard dollar extra vrij voor uitgaven, aan onder meer defensie.

Spanningen

De afgelopen jaren liepen de politieke spanningen rond de noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond herhaaldelijk hoog op. Delen van de overheid moesten daarbij een tijd worden gesloten omdat er geen middelen waren om ze draaiende te houden, en de Verenigde Staten dreigden te boek te komen te staan als wanbetaler.

Het voorstel gaat nu naar de Senaat, waar verder geen problemen worden voorzien.