CBS trekt cijfers over ledenverlies FNV in

De cijfers over het teruglopende ledenaantal van de vakbonden die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagmorgen meldde, kloppen niet.

Het statistiekbureau trok de tabellen en het daarop gebaseerde persbericht later op de dag in, nadat de FNV de juistheid ervan had betwist.

De FNV zei vorig jaar veel minder leden te hebben verloren dan de 63.300 die het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde. Volgens de vakcentrale waren het 25.740. ''Nog steeds een flink verlies, maar een stuk lager dan de cijfers die het CBS naar buiten bracht'', aldus FNV.

Het CBS is vervolgens gaan uitzoeken hoe de vork in de steel zat. Hieruit kwam naar voren dat met name de aantallen van de bij de FNV aangesloten bonden onjuist waren. Het statistiekbureau heeft aangegeven spoedig met gecorrigeerde cijfers te komen.

Correctie

Op woensdag kwam het CBS met de gecorrigeerde cijfers. Daaruit blijkt dat alleen de grootste vakcentrale leden heeft verloren ten opzichte van vorig jaar. Vakcentrale FNV ging van ruim 1,13 miljoen leden in 2014 naar 1,09 miljoen leden in dit jaar. Een daling van ruim 36.000 leden.

Het ledenaantal van CNV bleef vrijwel gelijk op 289.100 en vakcentrale VCP (voorheen MHP) groeide juist naar 102.600 leden. Dat kwam vooral doordat enkele bonden zich hadden aangesloten bij deze vakcentrale.

In totaal blijkt het aantal vakbondsleden voor het vijfde opeenvolgende jaar te zijn gedaald. Eind maart waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond. Dat zijn er 28.000 minder dan in het jaar daarvoor. Het is de laagste stand sinds 1991.

Vrouw

In 1991 was 19 procent van de vakbondsleden vrouw. In 2015 was 37 procent vrouw. Naar verhouding hebben meer mannen hun lidmaatschap opgezegd dan vrouwen.

Er was verder sprake van een lichte stijging in het aantal jonge en oudere leden. Het aantal leden tot 25 jaar steeg met drieduizend leden. Er kwamen daarnaast vierduizend 65-plussers bij.

De afname was het grootst onder 25- tot 45-jarigen. Dat aantal nam met negentienduizend af ten opzichte van vorig jaar. De groep van 45 tot 65 jaar slonk met zestienduizend leden.

Lees meer over:
Tip de redactie