Mensen die hetzelfde werk doen, moeten daar hetzelfde voor worden betaald. Aan uitbuiting van buitenlandse werknemers en andere oneerlijke praktijken op de werkvloer moet een einde komen.

Dat is een van de prioriteiten in het werkprogramma voor 2016 van de Europese Commissie dat vicevoorzitter Frans Timmermans dinsdag presenteerde.

De ontwikkeling van een Europese pijler van sociale rechten moet hiertoe bijdragen. Brussel belooft wetgeving aan te passen aan de moderne tijd en gaten in de regelgeving te dichten. Dat moet ervoor zorgen dat de verhouding tussen werkgevers en werknemers eerlijker wordt.

De PvdA verwelkomt de aankondiging. ''Na lang aandringen heeft de Commissie eindelijk gehoor gegeven aan de oproep om een einde te maken aan malafide handel in buitenlandse werknemers, waar zowel mensen als fatsoenlijke bedrijven de dupe van worden'', aldus EU-parlementariër Agnes Jongerius.

Cruciaal

De PvdA-politicus vindt het cruciaal dat ook wordt gekeken wordt naar de kwaliteit van het werk en de betaling. ''Want op dit moment zijn er mensen die niet genoeg verdienen om rond te komen.''

Andere speerpunten die Timmermans, verantwoordelijk voor betere regelgeving, aankondigde voor het komende jaar zijn het bezweren van de vluchtelingencrisis, het creëren van banen, duurzaamheid, een eerlijker belastingsysteem, hoge sociale standaarden en het versterken van de interne markt.

De commissie komt niet alleen met nieuwe voorstellen, er worden ook plannen ingetrokken of gewijzigd. Jongerius waarschuwt dat ''we moeten oppassen dat belangrijke verworvenheden niet op de helling gaan''. ''Betere regelgeving is regelgeving die mensen beter beschermt.''