ABN Amro heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

De toezichthouder kan hierdoor niet goed beoordelen in hoeverre de bank de wet- en regelgeving heeft nageleefd.

De AFM heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de dienstverlening, bij ABN Amro zijn vijf cliëntdossiers opgevraagd. In vier van die dossiers heeft de bank onvoldoende gegevens bijgehouden.

De toezichthouder concludeert dat ABN Amro niet uitsluitend voor eigen rekening heeft gehandeld, maar een beleggingsdienst aan de mkb'ers heeft verleend. Omdat de bank onvoldoende heeft gedocumenteerd hoe deze rentederivaten zijn verkocht, kan AFM niet vaststellen of de wet- en regelgeving door ABN correct is nageleefd.

Betreuren

De bank laat weten de eigen ontoereikendheid te betreuren. De bank, die binnenkort weer terugkeert op de beurs, zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Zo zijn de verantwoordelijkheden en processen opnieuw besproken en is voorlichtingsmateriaal tegen het licht gehouden.

Te gunstig beeld

Rentederivaten zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak worden gebruik om de risico's van een stijgende rente af te sluiten. De rente is de afgelopen jaren echter flink gedaald, waardoor ondernemers met zo'n contract met extra kosten achterblijven.

AFM oordeelde al eerder dat een aantal banken bij de informatieverstrekking over de rentederivaten vaak een te gunstig beeld van de verwachtingen gaf. Begin dit jaar werd de Rabobank door de rechtbank op de vingers getikt omdat de bank zijn zorgplicht zou hebben geschonden bij het afsluiten van derivatencontracten.

Oplossing

De banken hebben toegezegd cliënten voor het einde van dit jaar waar nodig een passende oplossing aan te bieden. De AFM houdt toezicht op dit proces en op de uitkomsten daarvan. 

Het komt de laatste tijd ook voor dat banken claims voor hun kiezen krijgen. Er zijn inmiddels van dit soort zaken voor de rechter in het voordeel van gedupeerde ondernemers beslist.