De belasting op bronwater moet niet worden verhoogd. Een hogere prijs zou mensen niet stimuleren een gezonde keuze te maken.

Dat is de gezamenlijke boodschap van tien gezondheidsorganisaties aan het kabinet, bericht RTL Z donderdag.

"Water is de gezondste drank die er is", schrijft Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds.

De brief is verder ondertekend door Alzheimer Nederland, de Hartstichting, KWF, JOGG, de NPHF, Nierstichting, Reumafonds, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Gemakkelijk

"Kraanwater is gelukkig gemakkelijk en goedkoop beschikbaar. Maar op plaatsen waar kraanwater niet beschikbaar is, of wanneer consumenten bewust een andere keuze maken, moet mineraalwater het meest aantrekkelijke alternatief zijn", aldus Dessing. Zij noemt de belastingverhoging daarom moeilijk te rijmen

Op Prinsjesdag maakte het kabinet in het Belastingplan 2016 bekend de belasting op vruchtensap, groentesap en mineraalwater te verhogen van 5,70 naar 7,91 euro per 100 liter.

Volgens de opstellers van de brief draagt de maatregel "slechts" 8 miljoen euro bij aan de rijksbegroting en staat de belastingverhoging haaks op het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport "om van de gezonde keuze de makkelijk keuze te maken."