LUXEMBURG/BRUSSEL - De overheidstekorten van de twaalf eurolanden waren vorig jaar nog iets hoger dan gedacht, blijkt uit de nieuwste cijfers van statistisch bureau Eurostat donderdag. Het gemiddelde begrotingstekort van de twaalf bedroeg 2,7 procent van het bbp.

Het Griekse tekort is veel hoger dan tot voor kort aangenomen, zo werd eerder deze week al bekend. Vorig jaar zat Athene 4,6 procent in de min.

Het Nederlandse tekort voor 2003 is vastgesteld op 3,2 procent. Dat is boven de grens van 3 procent die is vastgelegd in het zogeheten stabiliteitspact voor de euro. Eerder al is daarom tegen Nederland een tekortprocedure begonnen.

De gemiddelde schuld van de eurolanden bedroeg 70,7 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee is de schuld gestegen na jaren van gestage afname.