Het begrotingstekort van de eurolanden was vorig jaar gemiddeld 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat maakt het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag bekend in een tweede raming. In een eerste schatting, in april, werd een tekort van 2,4 procent gemeld.

De eurolanden blijven ook met hogere cijfer binnen het maximum van 3 procent dat in Europees verband is afgesproken. In 2013 kwam het tekort uit op 3 procent. De staatsschuld in de lidstaten stond gemiddeld gelijk aan 92,1 procent van het bbp, een stijging van 1 procentpunt ten opzichte van 2013.

Het Nederlandse bbp bedroeg vorig jaar bijna 663 miljard euro. Ons land had, evenals in 2013, een tekort van 2,4 procent en de schuld was met 452 miljard euro gelijk aan 68,2 procent van het bbp. Een jaar eerder was dat nog 67,9 procent.