Jongeren die een beperkte mogelijkheid hebben om te kunnen werken, zijn sinds de invoering van de Participatiewet "onzichtbaar geworden voor de overheid".

Dat zegt Jan-Jaap de Haan, directeur van de koepel van sociale werkbedrijven, maandag in Trouw.

Door de invoering van de Participatiewet op 1 januari dit jaar krijgen alleen jongeren die meer dan 80 procent zijn afgekeurd nog een uitkering.

Elke jongere die meer arbeidsvermogen heeft, moet met hulp van de gemeente aan de slag bij een betaalde baan. "Dat lukt echt onvoldoende", zegt De Haan, die ook zegt dat dit hem "grote zorgen" baart.

Hij stelt dat de gemeenten nog niet klaar zijn om de extra jonge gehandicapten aan een baan te helpen. Bovendien komen de jongeren als ze thuis blijven wonen niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Arbeidsplaatsen

"Wij hopen enorm op nieuwe arbeidsbeperkten die we kunnen plaatsen bij bedrijven. Ondernemers willen hen echt wel aannemen, omdat ze hebben afgesproken met staatssecretaris Jetta Klijnsma dat ze honderdduizend arbeidsbeperkten aan een baan helpen", aldus De Haan. "Maar het gebeurt niet. De aantallen vallen ons behoorlijk tegen." 

PvdA-Kamerlid John Kerstens zegt te willen bezien "waar zaken beter kunnen". "Het kan niet zo zijn dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit zicht verdwijnen. Voor hen is de wet immers juist bedoeld."

Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut deelt de zorgen van De Haan. "Het is wrang dat de Participatiewet juist deze jongeren uitsluit", stelt ze. "Deze jongeren moeten van school, via de stage begeleid worden naar een baan. Anders ben je ze kwijt."

Karabulut zegt volgende week met een voorstel te komen.

UWV

De Cedris-voorman maakt verder een punt van de opstelling van het UWV. De uitkeringsinstantie merkt volgens hem in veel gevallen de arbeidsgehandicapten niet als zodanig aan, omdat diegene via ander werk wel een volledige baan zou kunnen uitoefenen.

Hierdoor moet de werkgever bijvoorbeeld alsnog het loon doorbetalen bij ziekte van de betreffende werknemer.

"De criteria die staatssecretaris Klijnsma stelt aan het doelgroepregister waar het UWV mee werkt, moeten echt anders", aldus De Haan.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma maakte zich al eerder druk om de bureaucratie rond het doelgroepregister. "Dit motiveert zowel gemeenten als bedrijven om baankansen te creëren", stelt hij. Het manco van het quotum arbeidsgehandicapten, waarvoor het doelgroepregister bedoeld is, is volgens hem "dat geld en energie gaat zitten in bureaucratie in plaats van in banen. Dat moet echt anders".

Kerstens laat weten Klijnsma via een motie te willen oproepen om leerlingen in het speciaal onderwijs automatisch in het doelgroepregister op te nemen.