Waar een meerderheid van de Tweede Kamer voor een verhoging is van het minimumjeugdloon, waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) juist voor de negatieve gevolgen ervan. 

Volgens het planbureau heeft een ''substantieel" hoger minimumloon voor jongeren tot 23 jaar een ''verstorende werking" op de arbeidsmarkt.

Daniël van Vuuren van het CPB benadrukte woensdag tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer dat de werkloosheid onder jongeren in Nederland in vergelijking met andere rijkere landen laag ligt en dat dat mede komt door het jeugdminimumloon.

Werkgelegenheid

Bij het afschaffen van het minimumjeugdloon zou de werkgelegenheid kunnen afnemen. Wel zegt Van Vuuren dat een beperkte verhoging van het minimumloon niet per definitie negatief hoeft uit te pakken.

Volgens het CPB geeft een laag loon een prikkel aan jongeren om een studie af te ronden, juist omdat de werkloosheid onder laagopgeleide jongeren drie tot vier maal zo hoog ligt in vergelijking met hoger opgeleiden. ''Investeer in jeugd dan hoeven we deze discussie niet te voeren", aldus Van Vuuren.

Andere aanwezigen, onder wie wetenschappers en economen, drukten de aanwezige Kamerleden op het hart goed na te denken over de gevolgen van het gelijktrekken van het minimumjeugdloon met het reguliere wettelijk minimumloon.

''Stel dat een verhoging van het loon banen kost. Zijn we bereid deze prijs te betalen?", vroeg spreker Frank Kalshoven van denktank De Argumentenfabriek. ''We moeten elkaar niet voorhouden dat iedereen wint in deze discussie."

Vakbonden

Ook de bonden schoven aan. Vakbond FNV Young & United vindt dat honderdduizenden jongvolwassenen worden afgescheept met een jeugdloon van zo'n 5 euro per uur. De bond overhandigde eerder aan minister Lodewijk Asscher meer dan 130.000 handtekeningen voor een volwassen loon.

Vakbond FNV voert campagne tegen het jeugdloon in Nederland. Afgelopen zaterdag demonstreerden naar schatting zo'n duizend jongeren om het jeugdloon helemaal af te schaffen.

Ook CNV Jongeren vindt dat het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft voor jongeren vanaf achttien jaar. ''Het Nederlandse jeugdloon behoort tot het laagste van Europa", aldus Michel Hietkamp van CNV. Ook benadrukt hij het belang van pensioenopbouw.

Het gesprek is een voorbereiding op een Kamerdebat later dit jaar over het minimumjeugdloon.