BRUSSEL - De Europese Centrale Bank (ECB) ziet niets in voorstellen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Euopese Unie, om de strenge begrotingsregels van de eurolanden te versoepelen. ECB-president Trichet bezigde woensdag tijdens overleg in het Europees Parlement ronde bewoordingen om zijn eerdere kritiek kracht bij te zetten.

De Commissie wil het zogenaamde stabiliteitspact voor de euro aanpassen, omdat grote landen als Duitsland en Frankrijk weigeren te buigen voor de regels. De norm dat het begrotingstekort van een euroland niet meer dan 3 procent mag zijn op straffe van boetes, blijft bestaan. Als het echter aan de Commissie ligt, komt er een reeks uitzonderingen. Landen mogen zich beroepen op 'uitzonderlijke omstandigheden'.

ECB-baas Trichet ziet daar niets in. "Voorstellen die leiden tot een versoepeling van de tekortprocedure, zoals suggesties met betrekking tot de definitie van uitzonderlijke omstandigheden en het tijdpad om de tekorten te corrigeren, en de voorstellen om meer naar de omstandigheden in individuele landen te kijken, dragen niet bij aan de soliditeit van de Economische en Monetaire Unie", zei hij in het parlement.

Europarlementsleden die wel versoepelingen willen, diende hij van repliek. "We hebben wel een eenheidsmunt, maar geen eenheidsbeleid voor economie. Daarom is er een systeem gebaseerd op regels nodig."