De vluchtelingenstroom richting Nederland en elders in Europa heeft vooralsnog geen consequenties voor de economische stabiliteit in Nederland.   
 

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), woensdag in een toelichting op de halfjaarlijkse rapportage over de financiële stabiliteit van Nederland.

"Op dit moment heeft de vluchtelingenstroom nog geen invloed op de financiële stabiliteit van Nederland", zegt Knot.  Hij voegt toe dat de vluchtelingenstroom een humanitaire kwestie is. "Het voelt daarom niet goed om er dan een economisch vraagstuk van te maken."

Het is een recente ontwikkeling die wel gepaard gaat met overheidsuitgaven, maar het is op korte termijn moeilijk in te schatten wat de specifieke economische consequenties zullen zijn, zegt Knot.

Aan de ene kant heeft Nederland te maken met vergrijzing. Daardoor ontstaan er in de toekomst vacatures die moeilijk zijn op te vullen. Knot: "In dat licht kun je zeggen; asielzoekers kunnen dat gat vullen."

Maar de praktijk is vaak weerbarstiger, weet de DNB-president. "Er bestaat geen perfecte match tussen asielzoekers die binnenkomen en de eventuele vacatures die op de arbeidsmarkt ontstaan."

Daarbij leert de ervaring volgens Knot dat de integratie in de samenleving, en dus ook die in het arbeidsproces, niet eenvoudig is. "Er gaan vaak een aantal generaties overheen voordat er sprake is van volledige deelname aan het economisch verkeer", aldus Knot.