De gemeente Amsterdam krijgt 25 miljoen euro minder dan voorheen voor bijstandsuitkeringen.

Reden voor het lagere bedrag is een nieuw rekenmodel, dat niet meer is gebaseerd op het daadwerkelijke aantal uitkeringsgerechtigden.

"Het nieuwe rekenmodel werkt dus niet goed", zegt een woordvoerster van de gemeente Amsterdam. In dat nieuwe model wordt een aantal variabelen meegenomen zoals de bevolkingssamenstelling en de arbeidsmarkt. "Maar er komen resultaten uit die vooral voor grote steden niet stroken met de werkelijkheid."

Gewaarschuwd

Volgens de woordvoerder was in diverse adviezen al gewaarschuwd voor de problemen met het systeem. "En we hebben niet zomaar een potje met 25 miljoen euro erin."

Vorig jaar is een rekenmodel geïntroduceerd. Toen kreeg Amsterdam 23 miljoen euro minder. "Na veel protesten is het model aangepast, maar nu scheelt het ons nog meer."

Werkelijke uitgaven

Het bijstandsbudget moet in 2016 en 2017 worden verdeeld op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Het huidige rekenmodel geeft voortdurend problemen en leidt tot een onvoorspelbare verdeling van uitkeringsbudgetten. Dat stelt Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten.

Veel gemeenten zeggen de dupe te zijn van het nieuwe rekenmodel. Veel gemeenten, vooral de grote, krijgen daardoor te weinig geld voor de uitkeringsgerechtigden. Maar volgens Divosa gaat het ook om kleine en middelgrote gemeenten.

Divosa berekende, op basis van voorlopige cijfers, dat Goeree-Overflakkee er volgend jaar bijna 25 procent op achteruitgaat. Dat is de grootste daler, maar ook gemeenten als Ameland, Midden-Delfland en Strijen krijgen minder. Woudenberg krijgt juist ruim 18 procent meer.

Klijnsma

De woordvoerster van de gemeente zei snel duidelijkheid te willen krijgen van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Klijnsma liet maandag direct weten vast te houden aan de nieuwe verdeling van het budget.

Ze snapt dat wethouders die het met minder budget moeten stellen daar teleurgesteld over zijn, zo stelt ze. Maar bij "elke herverdeling is sprake van plussen en minnen". Het merendeel van de gemeenten gaat er op vooruit.

Klijnsma benadrukt dat het huidige rekenmodel, waarmee het totale budget van 5,6 miljard euro over alle gemeenten wordt verdeeld, is ontwikkeld in nauw overleg met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze sprak met de VNG af het model in het voorjaar van 2016 te evalueren.